Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Συνεργατικό πρόγραμμα eTwinning "Fun and Games Math"

122 συμμετοχές εκπαιδευτικών

το κοινό συνεργατικό μας blog

Το πρόγραμμα  ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 στο νηπιαγωγείο μας και συνεχίζεται.

Ένα δείγμα των δραστηριοτήτων από τη συμμετοχή μας στο συνεργατικό πρόγραμμα eTwinning "Fun and Games Math"


Πρόσθεση έως το 5 με το learningapps

Μαθηματικά και τέχνη
Ο κύκλος μέσα από τους πίνακες του Kandinsky

Ανασχηματισμός:
οι πίνακες σε μορφή παζλ

παιχνίδι πρόσθεσης και αφαίρεσης που στείλαμε σε άλλο σχολείο και αυτοί θα τα στείλουν σε επόμενο σχολείο

παιχνίδι με αριθμούς σε ρολά και cd

τοποθέτηση αριθμών από το 1-10

τοποθέτηση τόσων φύλλων όσα λέει ο αριθμός

Πίνακας διπλής εισόδου με αριθμό και χρώμα

τόμπολα ταύτισης μεγεθών

τόμπολα ταύτισης μεγεθών από το μεγαλύτερο στο μικρότερο

ανασχημάτισε τα δέντρα (μισό)


βρες τα όμοια

τόμπολα ταύτισης

ντόμινο αριθμοί -σχήματα

ντόμινο εικόνων

βρες τα δύο όμοια

Παιχνίδι με υλικά του σχολείου:τοποθέτησε σε κάθε ποτήρι τόσα μανταλάκια όσα λέει ο αριθμός

Φύλλα εργασίας άλλου σχολείου


αντιστοίχηση αριθμών με βούλες

τοποθετώ αντίστοιχα αυτό που μου δείχνει το βέλος (μέτρηση -ταύτιση)

ταύτιση αριθμών

παιχνίδι πρόσθεσης που πήραμε από συνεργατικό σχολείο και το στείλαμε σε επόμενο

tic-toc-toe: παιχνίδι  που πήραμε από συνεργατικό σχολείο και το στείλαμε σε επόμενο

πίνακας διπλής εισόδου σχήματα- χρώματα

τοποθετώ τα όμοια σχήματα στο σωστό τετράγωνο

τοποθετώ τα σχήματα του ίδιου χρώματος στο σωστό τετράγωνο

μεγέθη:από το μεγάλο στο μικρό

βρες τα δύο όμοια

τόμπολα συσχέτισης μεγεθών:
ανασχηματίζω τους χιονανθρώπους

τόμπολα ταύτισης μεγεθών:
τοποθετώ τον χιονάνθρωπο στη σωστή θέση

Μαθαίνω τα σχήματα με το συνεργατικό εργαλείο kahoot
Κλικ εδώ


Το πρόγραμμα συνεχίζεται.......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου