Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Συνεργατικό πρόγραμμα eTwinning "Fun and Games Math"

122 συμμετοχές εκπαιδευτικών

το κοινό συνεργατικό μας blog

Το πρόγραμμα  ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 στο νηπιαγωγείο μας και συνεχίζεται.

Ένα δείγμα των δραστηριοτήτων από τη συμμετοχή μας στο συνεργατικό πρόγραμμα eTwinning "Fun and Games Math"

Πρόσθεση έως το 5 με το learningapps

Μαθηματικά και τέχνη
Ο κύκλος μέσα από τους πίνακες του Kandinsky

Ανασχηματισμός:
οι πίνακες σε μορφή παζλ

παιχνίδι πρόσθεσης και αφαίρεσης που στείλαμε σε άλλο σχολείο και αυτοί θα τα στείλουν σε επόμενο σχολείο

παιχνίδι με αριθμούς σε ρολά και cd

τοποθέτηση αριθμών από το 1-10

τοποθέτηση τόσων φύλλων όσα λέει ο αριθμός

Πίνακας διπλής εισόδου με αριθμό και χρώμα

τόμπολα ταύτισης μεγεθών

τόμπολα ταύτισης μεγεθών από το μεγαλύτερο στο μικρότερο

ανασχημάτισε τα δέντρα (μισό)


βρες τα όμοια

τόμπολα ταύτισης

ντόμινο αριθμοί -σχήματα

ντόμινο εικόνων

βρες τα δύο όμοια

Παιχνίδι με υλικά του σχολείου:τοποθέτησε σε κάθε ποτήρι τόσα μανταλάκια όσα λέει ο αριθμός

Φύλλα εργασίας άλλου σχολείου


αντιστοίχηση αριθμών με βούλες

τοποθετώ αντίστοιχα αυτό που μου δείχνει το βέλος (μέτρηση -ταύτιση)

ταύτιση αριθμών

παιχνίδι πρόσθεσης που πήραμε από συνεργατικό σχολείο και το στείλαμε σε επόμενο

tic-toc-toe: παιχνίδι  που πήραμε από συνεργατικό σχολείο και το στείλαμε σε επόμενο

πίνακας διπλής εισόδου σχήματα- χρώματα

τοποθετώ τα όμοια σχήματα στο σωστό τετράγωνο

τοποθετώ τα σχήματα του ίδιου χρώματος στο σωστό τετράγωνο

μεγέθη:από το μεγάλο στο μικρό

βρες τα δύο όμοια

τόμπολα συσχέτισης μεγεθών:
ανασχηματίζω τους χιονανθρώπους

τόμπολα ταύτισης μεγεθών:
τοποθετώ τον χιονάνθρωπο στη σωστή θέση

Το πρόγραμμα συνεχίζεται.......

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Η ρομποτική στο νηπιαγωγείο μας, με τη χελώνα Bee- bot

 Το Νηπιαγωγείο μας φέτος συμμετείχε σε μια έρευνα του μεταπτυχιακού προγράμματος της συναδέλφου Νηπιαγωγού Παρθένη Ευαγγελίας με τίτλο: "Το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-bot στην προσχολική εκπαίδευση"
  Τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια δίνουν μία νέα διάσταση στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, υποστηρίζουν την εισαγωγή τους στο καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλουν θετικά στην κατανόηση και εκμάθηση βασικών μαθηματικών εννοιών και προσανατολισμού. Επιπλέον βελτιώνουν τις ικανότητες χρονικής ακολουθίας και διήγησης μιας ιστορίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το πιο δημοφιλές προγραμματιζόμενο παιχνίδι είναι το Bee-Bot, ένα ρομπότ–χελώνα, του οποίου ο έλεγχος βασίζεται στις αρχές προγραμματισμού της γλώσσας Logo. Στόχος της ενασχόλησης των παιδιών με το ρομπότ, δεν είναι ο απολύτως ορθός προγραμματισμός του, αλλά ο πειραματισμός τους με δραστηριότητες προγραμματισμού μέσα από κατάλληλα σενάρια.(πηγή:Τσιγγίδου Σουλτάνα,Νηπιαγωγός). 
     Η κ. Παρθένη μας προμήθευσε προσωρινά με μια χελώνα Bee-bot για να τη γνωρίσουμε και να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε.
     Η χελώνα αυτή έχει το σχήμα και τα χρώματα της μέλισσας. Οι κινήσεις προγραμματίζονται από ένα σύνολο χρωματιστών πλήκτρων που βρίσκονται στο επάνω μέρος της μέλισσας. Τέσσερα πορτοκαλί πλήκτρα καθοδηγούν τη μέλισσα σε εμπρόσθια, οπίσθια, κίνηση και την περιστροφή δεξιά/αριστερά. Ένα πράσινο κεντρικό πλήκτρο με την ένδειξη ‘Go’ χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των εντολών, ενώ τα δύο εναπομείναντα μπλε πλήκτρα εξυπηρετούν το ένα τη διαγραφή των εντολών από τη μνήμη (‘X’) και το άλλο (‘||’) τη στιγμιαία διακοπή της εκτέλεσης των εντολών.

Τι είναι το bee-bot (Ευαγγελία Παρθένη)

Πώς το χρησιμοποιούμε; (Ευαγγελία Παρθένη)
video

Δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε με τα παιδιά

Τα παιδιά προγραμματίζουν τη "μέλισσα" ώστε να ολοκληρώσει συγκεκριμένη διαδρομή που είναι σχεδιασμένη στο χαρτί.

Ατομικά

και ομαδικά

  Τα παιδιά συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και υπήρχε ενεργή συμμετοχή όλων."Η μελισσούλα με ρόδες" όπως την χαρακτήρισαν, προκάλεσε το   ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό τους ,αιχμαλώτισε την προσοχή τους και μας ζήτησαν να το ξαναχρησιμοποιήσουμε.

 Ευχαριστούμε την κ. Παρθένη Ευαγγελία που μας βοήθησε να το γνωρίσουμε.Ελπίζουμε να καταφέρουμε να το προμηθευτούμε σύντομα για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε.