Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Συνεργατικό eTwinning

“STEM tale and Bee bot Challenge for Little Learners”Οι στόχοι του προγράμματος:
-Να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου ικανότητες, όπως η επίλυση προβλήματος, η κριτική σκέψη, η αλγοριθμική προσέγγιση, η μεταγνωστική ικανότητα και να καλλιεργήσουν πνεύμα ομαδικής συνεργασίας.
-Να αναπτύξουν την ικανότητα κρίσης, λήψης αποφάσεων, να επιλύουν προβλήματα και να μοντελοποιούν τη γνώση με προγραμματιζόμενα παιχνίδια και με ανοιχτού τύπου λογισμικά και οπτικών γλωσσών προγραμματισμού προσαρμοσμένων στις ικανότητες των παιδιών 
-Να έρθουν σε επαφή με αναπτυξιακά κατάλληλες ρομποτικές συσκευές (BeeBot) και να εξοικειωθούν με αυτές

Διαδικασία της εργασίας:
-Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων με στόχο την εκμάθηση βασικών δομών προγραμματισμού με ή χωρίς τη βοήθεια υπολογιστή.
-Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων δραστηριοτήτων με παιγνιώδη χαρακτήρα, με τη βοήθεια γνωστού και αγαπημένου παραμυθιού. 
-Ανάπτυξη και  περιγραφή τεχνικών καταστάσεων που βασίζονται σε στοιχειώδεις γλώσσες εντολών, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση απλών εντολών, με τη βοήθεια προγραμματιζόμενων παιχνιδιών (BeeBot).
-Σχεδιασμός και ανάπτυξη οπτικών γλωσσών προγραμματισμού, προσαρμοσμένων στις ικανότητες των παιδιών μέσα από Περιβάλλοντα προγραμματισμού για μικρά παιδιά (Scratch)Τα συνεργαζόμενα σχολεία


Δραστηριότητες κώδικα χωρίς υπολογιστή
Coding activities without a computer

  Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μάθουν τα παιδιά την κωδικοποίηση του υπολογιστή χωρίς υπολογιστή, καθώς πολλές προσεγγίσεις σκέψης και κωδικοποίησης μπορούν να γίνουν γνώση μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες εκτός οθόνης. Οι δραστηριότητες αυτές εισάγουν τους μαθητές στην Υπολογιστική Σκέψη μέσα από έννοιες όπως οι δυαδικοί αριθμοί, οι αλγόριθμοι και η συμπίεση δεδομένων καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διδάσκουν την Πληροφορική μέσω της εμπλοκής των παιδιών σε παιχνίδια και παζλ που χρησιμοποιούν κάρτες, σειροθέτηση, χρώματα.
Μερικές από τις δραστηριότητες αυτές:
κώδικας στην αποκριάτικη διακόσμηση
Κώδικας σε αποκριάτικα καπέλα
Κώδικας τα 3 γουρουνάκια: παιχνίδι -μοτίβα
κώδικας συμμετρίας
επανάληψη μοτίβων


Η Διδασκαλία των αντικειμένων σε σχέση με άλλα αντικείμενα, όπως πάνω / κάτω, πάνω / πίσω, μέσα / έξω, αριστερά / δεξιά, μέσα / έξω  προετοιμάζει τα παιδιά στην κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών της κατεύθυνσης, της κίνησης και των οδηγιών. Ένας από τους πιο διασκεδαστικούς τρόπους να βοηθηθούν τα παιδιά να ακολουθήσουν τις οδηγίες, είναι να παίζουν παιχνίδια. Η ακολουθία οδηγιών είναι μια δεξιότητα που αποδεικνύεται χρήσιμη σε πολλούς τομείς.

Κώδικας προσανατολισμού: Τα παιδιά ακολουθούν τις οδηγίες και τοποθετούν τα βελάκια στην σωστή κατεύθυνση
Τοποθετούν τα βελάκια ευθεία-δεξιά-αριστερά για να συνεχίσουν τη λογική σειρά του παραμυθιού "τα 3 γουρουνάκια" με εικόνες
βοήθησε το γουρουνάκι να βρει το σπίτι του
τα παιδιά παίζουν με το 'λαβύρινθο"
μετρούν κι αντιστοιχούν
χορεύουν σύμφωνα με τις οδηγίες του βίντεο "Αριστερό-Δεξί"
 και μετά στο φύλλο εργασίας

  κώδικας στην αυλή-κουτσό
τοποθετούν το σωστό αριθμό στην ιστορία
φτιάχνουν παζλ
Αντιστοίχιση: σπίτια-γουρουνάκια, πρώτα στον διαδραστικό πίνακα και μετά στο φύλλο εργασίας
τόσα μανταλάκια όσα και ο αριθμός και οι βούλες στις κούπες
Γωνιά STEM
δραστηριότητες κώδικα χωρίς Ηλ. Υπολογιστή
Χτίζοντας τα 3 σπιτάκια με διάφορα υλικά
λαβύρινθος σε φύλλο εργασίας
και μετά   κατασκευασμένος από τα παιδιά με βάση το χαρτί
τοποθετούν τα σωστά βελάκια για να συνεχίσουν την ιστορία
δραστηριότητες stem
Secret code challenge

Κάθε γράμμα της αλφαβήτου αντικαταστάθηκε με σύμβολο

κάθε σχολειο έβαλε ένα σύμβολο σε ένα γράμμα με κλήρωση που έγινε με το classtools
ένα παράδειγμα

λέξεις κωδικοποιημένες με βάση τα σύμβολα που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα της αλφαβήτουΗ δική μας δραματοποίηση 'Τα 3 γουρουνάκια"


Παιχνίδια κώδικα online

κωδικοποιήσαμε το χάρτη του σπιτιού μας
κώδικας με τη beebot

χτίζοντας το ξύλινο σπιτάκι
χτίζοντας το τούβλινο σπιτάκι

Δημιουργούμε ζωγραφίζοντας το σπιτάκι του λύκου

το σπίτι του λύκου σε online συνεργατική ζωγραφική

Κωδικοποίηση εικόνας του παραμυθιού:
-η εικόνα του παραμυθιού

 -τα σύμβολα των εικόνων

-η εικόνα του παραμυθιού κωδικοποιημένηη Beebot κινείται μέσα στο παραμύθι  "Τ α 3 γουρουνάκια"

Ενημέρωση γονέων
με εκδήλωση


μέσω pinterest
μέσω κοινωνικού δικτύου