Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Στο ιστολόγιο δημοσιοποιούνται εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάρτηση φωτογραφιών των μαθητών είναι οι ακόλουθες:
ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παιδί σας, για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση της οικίας σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και δεν αναγνωρίζεται το πρόσωπό του.
Οι φωτογραφίες ή τα βίντεο:
1) να εξυπηρετούν καθαρά και μόνο εκπαιδευτικούς σκοπούς,
2) να είναι από τις δραστηριότητες του σχολείου,
3) να διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα του / της,
4) και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να τηρείται κάθε σεβασμός στο
πρόσωπό του / της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εκπαιδευτική - παιδαγωγική δεοντολογία.                                       
Οι φωτογραφίες είναι σε χαμηλή ανάλυση και με καλυμμένα τα πρόσωπα των παιδιών.

Έχει ζητηθεί έγκριση από τους γονείς για ανάρτηση φωτογραφιών στο διαδίκτυο και οι δηλώσεις τηρούνται στο αρχείο του σχολείου. Σε περίπτωση αρνητικής δήλωσης δεν γίνεται ανάρτηση φωτογραφιών του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου