Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

Συνεργατικό πρόγραμμα eTwinning 'Our European Christmas Tree"
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας  συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning.  Το eTwinning είναι μια δράση η οποία αποτελεί μέρος του Comenius, του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχολεία.  Μέσα από το πρόγραμμα, σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας, συνεργάζονται και ανταλλάζουν πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες. 
 Στα πλαίσια του προγράμματος, , οι μαθητές μας  συμμετέχουν στο Χριστουγεννιάτικο  project. «Our Εuropean Christmas Tree».


ΣΤΟΧΟΙ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

-να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης
-να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές
-να κατανοήσουν ότι η αγγλική γλώσσα είναι η κοινή γλώσσα επικοινωνίας
-να εκφράσουν την πολιτισμική τους ευαισθησία
α ασκήσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους
-να γνωρίσουν άλλες παραδόσεις και να τις συγκρίνουν με τις δικές τους
-να συνεργαστούν και να κοινωνικοποιηθούν με τους συμμαθητές τους
-να αυξήσουν τα κίνητρα στην εκμάθηση και στην ανάπτυξη γενικών γνώσεων ανοίγοντας ένα παράθυρο για την Ευρώπη

-Τα Χριστούγεννα να γίνουν ο συνδετικός κρίκος των ευρωπαϊκών χωρών, για την προώθηση αξιών όπως η ειρήνη, η αγάπη, η ευτυχία, η φιλία, η ανεκτικότητα και ο σεβασμός μεταξύ των ανθρώπων

 Τα παιδιά έφτιαξαν χειροποίητες κάρτες τις οποίες έστειλαν σε 16 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στα άλλα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο.Μιλήσαμε για τα τα έθιμα των Χριστουγέννων, είδαμε βίντεο από έθιμα άλλων χωρών, τραγουδήσαμε στα Αγγλικά το “jingle bells” 'το 'Wish you a Merry Christmas" και το "feliz navidad"τους στείλαμε συνταγή για μελομακάρονα.
Τέλος ετοιμάσαμε το δικό μας Ευρωπαϊκό Χριστουγεννιάτικο δέντρο και στολίσαμε το σχολείο μας!!!
Χώρες που συμμετέχουν


Our project plan
Χρονοδιάγραμμα προγράμματος

Teachers padlet
 teachers padletMy country,Greece !!!!! 

Παρουσίαση της χώρας μας!!!!!


Our pupils !!!!! 

Παρουσίαση των μαθητών μας!!!!!
Η προετοιμασία της Χριστουγεννιάτικης κάρτας μας σε βίντεο

Η προετοιμασία της Χριστουγεννιάτικης κάρτας μας
το εξωτερικό μέρος της κάρτας
16 χώρες ,16 κάρτες


και το εσωτερικό μέρος

Έτοιμες οι κάρτες μας!!!!
Οι διευθύνσεις των χωρών
Έτοιμες για αποστολή!!!!

και η κάρτα με τη χώρα μας σε σχήμα καρδιάς

Οι Χριστουγεννιάτικες κάρτες των άλλων χωρών καταφθάνουν στο Νηπιαγωγείο μας!!!!Η ετοιμασία του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου που θα φιλοξενήσει τις κάρτες

και το Ευρωπαϊκό μας Χριστουγεννιάτικο Δέντρο_______________________________________

Christmas traditions, songs, poetry, food . Let's celebrate Christmas together ! How do you celebrate Christmas ?
  Christmas in Greece!!!!! 
    How do we celebrate Christmas in Greece?  I’ m just going to tell you the ones that are mostly common all over the country on Christmas Eve. Children often go out singing "kalanda"'(carols) in the streets and they play triangles as they sing.Sometimes they will also carry model boats decorated with nuts which are painted gold. Carrying a boat is a very old custom in the Greek Islands
                                 
 If the children sing well, they might be given money, as well things to eat like nuts, sweets and dried figs.Christmas trees are popular in Greece but an older and more traditional decoration is a shallow wooden bowl with a piece of wire is suspended across the rim. A sprig of basil wrapped around a wooden cross hangs from the wire and some water is kept in the bowl to keep the basil alive and fresh. Once a day someone, usually the mother of the family, dips the cross and basil into some holy water and uses it to sprinkle water in each room of the house. This is believed to keep the 'Kalikantzaroi"  (bad spirits) away. The kallikantzaroi are meant to appear only during the 12-day period from Christmas to Epiphany ( January 6th). They are supposed to come from the middle of the earth and get into people's house through the chimney! The kallikantzaroi do things like putting out fires and making milk go off. Having a fire burning through the twelve days of Christmas is also meant to keep the kallikantzaroi away.
  Every December, in Aristotelous Square in the city of Thessaloniki  (which is the second biggest city in Greece) a huge Christmas Tree and three masted sailing ship  are put up. It's a popular tourist attraction   


The main Christmas meal is often Lamb or pork, roasted in an oven or over an open spit. It's often served with potatoes and various salads and vegetables. 
Other Christmas and new year foods include ' "Baklava"(a sweet pastry made of filo pastry filled with chopped nuts and sweetened with syrup or honey),  
Kataifi (a pastry made from a special form of shredded filo dough and flavored with nuts and cinnamon),
 Deeples (a kind of fried pastry). The pastries are either eaten for breakfast or as starters.
 Another popular Christmas dessert are Melomakarono, egg or oblong shaped biscuit/cakes made from flour, olive oil, and honey and rolled in chopped walnuts.    
  A traditional table decoration are loaves of "Christopsomo' (Christ's Bread or Christmas bread). It's a round sweet bread which is flavored with cinnamon, orange and cloves. The top is decorated with a cross. The bread is made on Christmas Eve ready to be eaten on Christmas Day.
   In Greek, Merry Christmas is "Kala Christougenna". In Greece, presents are often brought to children by Agios Vasilis (Saint Basil) on the 1st January. People in Greece also celebrate Epiphany on the 6th January. In the Greek Orthodox Church, Epiphany celebrates Jesus's baptism when he was a man which is also known as "The Blessing of the waters. There are many events throughout the country where people dive into really cold lakes, rivers and the sea to try to be first to get a cross which has been blessed by a priest and thrown into the water. Whoever gets the cross first is meant to have good luck during the coming year. Epiphany festivals also include blessings of boats & ships, music, dancing and lots of food.
Following is the part of the Greek carols of Christmas 
      
    

Αποφασίσαμε να ψηφίσουμε την αγαπημένη μας συνταγή για να την παρουσιάσουμε στους
 Ευρωπαίους φίλους μας
Ψηφοφορία για την αγαπημένη μας συνταγή

Η συνταγή 
   

Making melomakarona can be sometimes a little time consuming but they are worth it! You will not regret making them. It's no accident they are extremely popular here. If you like cinnamon and honey, you will definitely be addicted to these cookies. This is a recipe you will use each and every year around Christmas (and maybe not just then) . We honestly cannot emphasize enough that you must try melomakarona at least once in your lifetime! :)

So let's see how to make them!


- 200g/7oz ( 1 cup) vegetable oil (we used sunflower oil)
- 200g/7oz (1 cup) olive oil
- 250ml (1 cup), orange juice
- 1 teaspoon baking soda
- 1 teaspoon clove powder
- 3 teaspoons cinnamon powder
- 110g/3.9oz (1/2 cup), sugar
- 1 teaspoon orange zest
- 100g/3.5oz (1/2 cup) semolina
- 1kg/2.2lb/35oz all purpose flour

- 625ml (2 ½ cups) water
- 550g/19.4oz (2 ½ cups) sugar
- 150g/5.3oz (1/2 cup) honey
- 2 teaspoons (1 orange), orange zest
- juice from half orange
- 2 cinnamon sticks
- 4 cloves
For the topping
- honey
- coarsely crush walnuts  
It’s better to start with the syrup so that it will have the time to chill while we make and bake the dough. Better off, prepare it the night before.
For the syrup

Place in a saucepan: the water, the sugar, the orange zest, the orange juice, the cinnamon sticks and the cloves and put it on medium to high heat. 

When it starts simmering, remove from heat and add the honey (pic. 3). Whisk until it dissolves. Leave the saucepan next to an open window to cool.
For the dough:

Preheat the oven at 200 degrees Celsius / 390 Fahernheit.

Place the ingredients for the dough in a large bowl, following the order given from the ingredients list. (see pictures).
Make sure to whisk well when you add the baking soda, for about 1 minute(pic. 4)to allow it to blend with the orange juice (pic. 5).
When you have added all the ingredients except the flour, remove the whisk and then add the flour on top. Mix gently with your hands, by “folding” the dough from bottom to top. No rush here.This way all ingredients will blend perfectly, creating a soft dough (like in pic.12). This kneading process should not take more than 2 minutes. The more you knead the less fluffy the dough gets.Line a baking sheet/pan with parchment paper.
Shape small oval cookies with your hands, in the size of your palm. (pic.13).
Place them on a grinder on the side of the circular shapes, and slightly press them against the grinder, creating the decoration on top (pic. 14). You can also create a shape on the surface (like lines or a grid), using a fork (optional step).
Place the cookies on the lined baking sheet, with a small distance between them (pic.15). The dough is enough for about 3 batches of cookies.
Once the first batch is completed (there will be 4 lines with about 6 cookies on each line), put the baking sheet/pan in the oven in the middle rank.
Bake for 30 minutes.
Once you remove the cookies from the oven, immediately dip them (using a slotted spoon) into the syrup for about 20 seconds to soak (pic.16). You can dip up to 6 cookies at the same time. You have to be a little careful handling the cookies because they are hot.Place them on a wire rack to drain, for a few minutes (pic.17). Once drained, place them in a large plate.Drizzle with a bit more honey, using a small fork (pic.18) and add some crushed walnuts ( pic. 19, optional).Continue this exact process with the next batch of cookies until they are all baked and dipped into the syrup.Always remember, that the cookies must be placed in the syrup right after the come out of the oven. Enjoy! 


The recipe is from: http://www.littlecookingtips.com/content/greek-traditional-christmas-cookies-melomakaronaOur European Christmas Tree ( all countries)

We are Making our Christmas Cards ( all countries)

      Back to school after Christmas Holidays PUPILS - What do you think about this cards' exchange?

  

Pupils' feelings padlet ( All countries)


Pupils' Wishes Padlet ( all countries)
Students opinion for this project

Δεν μπορούμε να γράψουμε αλλά μπορούμε να ζωγραφίσουμε τη γνώμη μας

Let's say Good -bye

Ας αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας

Project Evaluation Questionnaire
Διάχυση των αποτελεσμάτων
στα κοινωνικά δίκτυα

 Pinterest

Maglaridou Sofia, Greece    


Έφτασε και η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας

και η ετικέτα ποιότητας των μαθητών
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στους μικρούς μαθητές μας!!!


 Πηγή: http://www.littlecookingtips.com/content/greek-traditional-christmas-cookies-melomakarona