Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Μικροί καλλιτέχνες σε Δράση!


  Μικροί καλλιτέχνες
σε δράση!


Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί καλλιτέχνες σε δράση»αξιοποιεί
τις  Τεχνολογίες  Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας  με   ενότητες 
ζωγραφικής, σχεδίου,   μουσικής,    κειμένων,  εικόνων,  έργων  
τέχνης,   και    επιτυγχάνει   άμεσο   οπτικό - ακουστικό   αποτέλεσμα, 
επιτρέποντας  τη  μεταφορά  του αποτελέσματος  σε άλλα μέσα και υλικά.
Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την αλληλεπίδραση Η/Υ–μαθητή 
και  προσαρμόζεται   στις    ικανότητες  και   στις δυνατότητες των  μαθητών, 
έτσι  ώστε  όλοι  να  έχουν το επιθυμητό  αποτέλεσμα.

Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις
δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Α.με.Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου