Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


  Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μεταβάλλουν τον κόσμο από κάθε άποψη. Το νηπιαγωγείο δεν είναι δυνατόν να μείνει έξω ή να είναι μακριά από αυτή τη διαδικασία. Οι συνθήκες μάθησης στο σύγχρονο σχολείο, οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα.
Είναι επομένως αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και σε συνάρτηση με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.
    Η  εκπαιδευτική κοινότητα στις μέρες μας σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιεί υπολογιστές και ψηφιακά δίκτυα.
Οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν ένα σπουδαίο ρόλο στο νηπιαγωγείο. Με την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες μάθησης που αξιοποιούν τις ΤΠΕ  βελτιώνεται η παρεχόμενη εκπαίδευση,  προωθείται και ενισχύεται η καινοτομία και η δημιουργικότητα..Τα ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών αποδεικνύουν ότι τα παιδιά μικρών ηλικιών τα οποία εκτελούν στην τάξη επιτυχώς δραστηριότητες με Η/Υ, βγαίνουν κερδισμένα συγκριτικά μ΄ εκείνα  που δεν το κάνουν στους εξής τομείς: ανάπτυξη της νοημοσύνης, εμπλουτισμός των γνώσεων, ενίσχυση της μνήμης, ικανότητα επίλυση προβλήματος ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος, διεύρυνση της επικοινωνίας και δεξιότητες αναστοχασμού (Κόμης, 2004). Έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά της ηλικίας αυτής μπορούν να χειριστούν επιτυχώς τους υπολογιστές, με την κατάλληλη διδασκαλία (Ντολιοπούλου 1998, Παγγέ 2000, Κιτσαράς 2001, Κυρίδης κ.ά. 2003).
   Οι Τ.Π.Ε., όπως σε όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης, έτσι και στο πλαίσιο της Προσχολικής Εκπαίδευσης μπορούν να αξιοποιηθούν για μια πληθώρα ενεργειών, διαδικασιών και εργασιών, όπως:
·Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του σχολείου
·Υποστήριξη κατά το σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας
·Χρήση του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου
·Επικοινωνία και αναζήτηση πληροφοριών (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002α)
Γιώτα Παναγιωτοπούλου
Υπ. Δρ. του ΤΕΑΠΗ του Παν/μίου Αθηνών

ΠΗΓΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου