Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Ψηφιακό διδακτικό σενάριο "Η Διατροφούλα συμβουλεύει....."

Το Ψηφιακό Διδακτικό μου Σενάριο βραβεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Βράβευση Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου με τίτλο:

Αγαπητέ κε/κα ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΛΑΡΙΔΟΥ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι το Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο που έχετε υποβάλλει στην Πλατφόρμα «Αίσωπος», ύστερα από αξιολόγηση, έχει χαρακτηρισθεί ως Βέλτιστο, με βαθμό 94.
Ως εκ τούτου πρόκειται να βραβευθείτε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων (ΕΥΕ Ε∆) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Το σενάριο μπορείτε να βρείτε και να το χρησιμοποιήσετε, στο σύνδεσμο:2 σχόλια: