Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Συνεργατικό πρόγραμμα eTwinning "Fun and Games Math"

124 συμμετοχές εκπαιδευτικών

το κοινό συνεργατικό μας blogΤο πρόγραμμα  ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 στο νηπιαγωγείο μας.
Σκοπός του έργου ήταν η απόκτηση θετικής στάση απέναντι στα μαθηματικά, η τόνωση της δημιουργικής δραστηριότητας, η χρήση της μαθηματικής γνώσης στην καθημερινή ζωή, η ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής και δημιουργικής σκέψης και συνεργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό προσπαθήσαμε να εμπλέξουμε τους μαθητές σε δράσεις τέτοιες, ώστε να εκφραστούν με ποικίλους  τρόπους (γραπτός λόγος, ζωγραφική, χρήση ΤΠΕ.). Οι δράσεις ωθούσαν τα νήπια στην εξοικείωσή τους με τα μαθηματικά και την τεχνολογία, εμπλέκοντάς τα, σε ενδιαφέρουσες γεμάτες νόημα εμπειρίες και ενισχύοντας τη δημιουργικότητά τους.


Ένα δείγμα των δραστηριοτήτων από τη συμμετοχή μας στο συνεργατικό πρόγραμμα eTwinning "Fun and Games Math"

Παρουσίαση Εκπ/κών

των παιδιών

του σχολείου μας


συνεργατικό poster του έργου με τη χρήση του colorillo


τι είναι μαθηματικά


online εκδήλωση των συνεργατών εκπαιδευτικών
Δημιουργήσαμε για τους φίλους μας
Πρόσθεση έως το 5 με το learningapps
και

Μαθαίνω τα σχήματα με το συνεργατικό εργαλείο kahoot

Κλικ εδώ


και

Μαθηματικά και τέχνη
Ο κύκλος μέσα από τους πίνακες του Kandinsky

Ανασχηματισμός:
οι πίνακες σε μορφή παζλ

Ανταλλαγή μαθηματικών παιχνιδιών:
παιχνίδι πρόσθεσης και αφαίρεσης που δημιουργήσαμε εμείς, το στείλαμε σε άλλο σχολείο και αυτοί το έστειλαν σε επόμενο σχολείο

παιχνίδι με αριθμούς σε ρολά και cd

τοποθέτηση αριθμών από το 1-10

τοποθέτηση τόσων φύλλων όσα λέει ο αριθμός

Χριστουγεννιάτικα μαθηματικά παιχνίδια
Πίνακας διπλής εισόδου με αριθμό και χρώμα

τόμπολα ταύτισης μεγεθών

τόμπολα ταύτισης μεγεθών από το μεγαλύτερο στο μικρότερο

ανασχημάτισε τα δέντρα (μισό)


βρες τα όμοια

τόμπολα ταύτισης

ντόμινο αριθμοί -σχήματα

ντόμινο εικόνων

βρες τα δύο όμοια

Παιχνίδι με υλικά του σχολείου:
τοποθέτησε σε κάθε ποτήρι τόσα μανταλάκια όσα λέει ο αριθμός

Φύλλα εργασίας άλλου σχολείου


αντιστοίχιση αριθμών με βούλες

τοποθετώ αντίστοιχα αυτό που μου δείχνει το βέλος (μέτρηση -ταύτιση)

ταύτιση αριθμών

παιχνίδι πρόσθεσης που πήραμε από συνεργατικό σχολείο και το στείλαμε σε επόμενο

tic-toc-toe: παιχνίδι  που πήραμε από συνεργατικό σχολείο και το στείλαμε σε επόμενο

πίνακας διπλής εισόδου σχήματα- χρώματα

τοποθετώ τα όμοια σχήματα στο σωστό τετράγωνο

τοποθετώ τα σχήματα του ίδιου χρώματος στο σωστό τετράγωνο

μεγέθη:από το μεγάλο στο μικρό

βρες τα δύο όμοια

τόμπολα συσχέτισης μεγεθών:
ανασχηματίζω τους χιονανθρώπους

τόμπολα ταύτισης μεγεθών:
τοποθετώ τον χιονάνθρωπο στη σωστή θέση

 Play and Maths
Παίζω κουτσό

 Μετρώ πόσα ξύλα στο ίδιο χρώμα
 (Count 1-25)Μετρώ από το 1-25
(Path Color and Shape) Από το χρώμα στο σχήμα
(Symmetrical mirror) Συμμετρικός καθρέφτης
(tic-toc-toe) τρίλιζα

Περπατώ και μετρώ

Ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα


 Η γνώμη των μαθητών για το πρόγραμμα.
"Μπορεί να μην μπορούμε να γράψουμε τη γνώμη μας για το πρόγραμμα, αλλά μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε"Διάχυση των αποτελεσμάτων στα κοινωνικά δίκτυαΗ παρουσίαση των εργασιών μας στο youtube


Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2017 και υπάρχει πρόταση συνέχειας για την επόμενη σχολική χρονιά!!!!

Thank you all - We are a great team!
It has been a European and  wonderful experience!!!! Thanks to the collaboration and hard work from all members.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους εταίρους για την συνεργασία!!Ήμασταν ένα υπέροχο team!!!Ήταν μια Υπέροχη Ευρωπαϊκή εμπειρία!!!!!


Στις 21/8/2017 πήραμε την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας!!!!
Συγχαρητήρια σε παιδιά και εκπαιδευτικούς!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου