Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

"Be cool recycle in school" eTwinning project 2018-2019


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στη μαθησιακή περιοχή “Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη”. Μέσα από το πρόγραμμα και με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. τα παιδιά θα αναπτύξουν στάσεις και αξίες που αφορούν το περιβάλλον, συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάσσουν το φυσικό κεφάλαιο (επινοώντας και συμμετέχοντας σε δημιουργικές δραστηριότητες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης διαφόρων υλικών),ώστε να γίνουν ενεργοί και περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτες
Στόχοι.
-Να αντιληφθούν τα απορρίμματα ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, διακρίνοντας τα σε οργανικά και ανακυκλώσιμα . 

-Να εξοικειωθούν με στρατηγικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων αναγνωρίζοντας τη σήμανσή της. 

-Να αναλάβουν πρωτοβουλίες,να κινητοποιηθούν και να αποτυπώσουν τις απόψεις τους, τα συναισθήματα τους, τις ιδέες τους μέσα από δραστηριότητες εικαστικών τεχνών.

-Να διακρίνουν τις δυνατότητες που έχουν να συμβάλλουν θετικά στο ζήτημα ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων

-Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές.

-Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ανάληψης  πρωτοβουλιών, διερεύνησης και δράσης ως προς την ανακύκλωση.

-Να εκφραστούν δημιουργικά χρησιμοποιώντας υλικά και τεχνικές για την αξιοποίηση απορριμμάτων. 

-Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις Τ.Π.Ε για διερεύνηση και αναζήτηση πληροφοριών.

-Να αναπτύξουν και να εκφράσουν ιδέες με ψηφιακά μέσα και να παράγουν πολυτροπικά έργα. 

-Να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν μέσω Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κοινού έργου.

Οι χώρες που συμμετέχουν: Ελλάδα, Ισπανία, Σερβία, Κύπρος, Τουρκία
Δραστηριότητες Οκτωβρίου
-Γνωριμία των μελών
Η δική μας συμμετοχή

-Ασφάλεια στο διαδίκτυο , γνωριμία με την πλατφόρμα e-twinnning
Φθινοπωρινές δραστηριότητες με ανακυκλώσιμα υλικά
Γραφή ονόματος με καπάκια
Τύπωμα φύλλων με αλουμινόχαρτο
 Τύπωμα με αλουμινόχαρτο
 
 Γωνιά ανακύκλωσης 
 και ενημέρωσης γονέων
Γνωριμία με τα σήματα της ανακύκλωσης
28η Οκτωβρίου στο Πλαγιάρι μας ( με ανακυκλώσιμα υλικά)

  το σύμβολο της ειρήνης με κομμάτια από παζλ


Δημιουργήσαμε online παιχνίδια και παίξαμε με αυτά

 puzzle
 Μαθαίνω για την ανακύκλωση
Κουΐζ της ανακύκλωσης

Δραστηριότητες Νοεμβρίου
 το Πολυτεχνείο (με εφημερίδα)

Ψηφίσαμε για το λογότυπο του προγράμματος
Η δική μας συμμετοχή για την επιλογή λογότυπου 
το λογότυπο που  ψηφίστηκε

Ψηφίσαμε για τη μασκότ του προγράμματος
 η δική μας μασκότ
η μασκότ που ψηφίστηκε

Τι ξέρουμε και τι θέλουμε να μάθουμε για την ανακύκλωση (δημιουργία ιστογράμματος)
  το σταυρόλεξο της ανακύκλωσης

το πρόγραμμα συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου