Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Μαθαίνω τη γλώσσα μου Α'-Β' Δημοτικού, On line εκπαιδευτικό λογισμικό


Κάντε κλικ στην εικόναΤίτλος:Μαθαίνω τη Γλώσσα μου


Γνωστικό Αντικ.:
Ελληνική Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος
  

Βαθμίδα Εκπαίδευσης:
Νηπιαγωγείο Δημοτικό

Κατηγορία:
Διαθεματικά

'Εργο/Κατασκευαστής:

Έργο: ΠλειάδεςΕνότητα: Νηρηίδες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ
Ανάδοχος Φορέας Έργου: Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε.Αναλυτική Περιγραφή:

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που σαν στόχο έχει τη γλωσσική
καλλιέργεια μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου, της Α’ και Β’ τάξης Δημοτικού 
και μέσω αυτής, στην εξοικείωση τους με ευρύτερα θέματα που αφορούν τον κόσμο που τους περιβάλλει. Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία κειμένων (ημερολόγιο, πίνακας δρομολογίων, επιγραφές καταστημάτων, προσκλήσεις, πινακίδες, επαγγελματικές κάρτες, γράμματα, σήματα κυκλοφορίας, χάρτες, λεζάντες, φυλλάδια, κείμενα με οδηγίες κ.α.) και ένα εύρος διαφορετικών ειδών δραστηριοτήτων (πολλαπλής επιλογής, σωστού ή λάθους, επιλογής από λίστα, αντιστοιχίσεων, τοποθέτησης σε λίστες, συμπλήρωσης κενών, παραγωγής κειμένων, επίλυσης σταυρόλεξων, εικονόλεξων κ.α.), οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν και παράγουν προφορικό και γραπτό λόγοπροσεγγίζουν επιστημονική και ακαδημαϊκή γλώσσα κατάλληλη για την ηλικία τους, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, ανακαλύπτουν τη δομή της γλώσσας και ταυτόχρονα εξερευνούν τον κόσμο που τους περιβάλλει με παιγνιώδη και δημιουργικό τρόπο.
 Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση.

  ΠΗΓΗ:http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=162

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου